Vegetable processing equipment

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Metaalunievoorwaarden 2019 – Nederlands