Sormac

Automatische receptenband RBA

De automatische receptenband bestaat uit een centrale band waarboven weegbakken zijn geplaatst die, volgens een vooraf ingestelde hoeveelheid, ingrediënten op de band storten. Voor een zo gelijk mogelijke weging worden de weegbakken gevoed door een triller.

De trillers worden individueel gevoed door opgooibanden. De opgooibanden moeten ieder met een ingrediënt worden voorzien.

De weegbakken storten het product volgens vooraf ingestelde tijden, in batches op elkaar. De tijden zijn in te stellen afhankelijk van de gewenste capaciteit en batchgrootte.

Sormac

Productspecificatie

  • aanvoerbanden (4x)*
  • doseertrillers (4x)
  • weegbakken (4x)
  • centrale productband*

*in geval van RBA/4, zoals afgebeeld in deze folder

Capaciteit

Het weeg- en mengsysteem wordt ingezet voor capaciteiten van 300 kg to 3.500 kg/uur, afhankelijk van producttype.

Contact

Sormac B.V.

Huiskensstraat 68
5916 PN Venlo
The Netherlands
T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01
E info@sormac.nl
I www.sormac.eu