De Sormac droogtunnel: herontdekking van een briljant principe!

Bij het drogen van sla denkt iedereen meteen aan het centrifugeren van dit product. Dat is zonder meer een goede methode die voor veel producten prima toepasbaar is, mits de juiste techniek wordt gehanteerd. De markt vraagt echter steeds meer om delicate bladgroenten. Bovendien zijn lagere vochtgehalten gewenst om dit product een goede houdbaarheid mee te geven. Aan deze eisen kan een centrifuge niet altijd voldoen.

Sormac luchtdroogtunnel
Voor deze producten heeft Sormac sinds vele jaren een zogenaamde droogtunnel ontwikkeld. Hiermee kunnen producten zonder beschadiging worden verwerkt en zijn desgewenst vochtgehaltes lager dan 1% mogelijk. Het resultaat is een aantrekkelijk, fris ogend product, dat door het lage vochtgehalte enkele dagen langer houdbaar is. Vanwege de explosief gestegen vraag naar droogtunnels beleeft deze techniek op dit moment een revival. Sormac heeft daarom een serie tunnels ontwikkeld met bandbreedtes van 400, 1.000 en 1.400 mm en lengten tot 11 meter.

Hoe werkt de Sormac droogtunnel?
Voordat het product de droogtunnel in gaat, wordt het aanhangende vocht verwijderd op een voorontwateringsband. Dit gebeurt door te zuigen, te kloppen en te blazen. Het product passeert de droogtunnel zwevend tussen twee gaasbanden. De lucht die van beneden naar boven stroomt, wordt telkens afgekoeld om het opgenomen water te condenseren. Vervolgens wordt de lucht weer opgewarmd om opnieuw vocht op te kunnen nemen.

bladgroenten

Wat maakt de Sormac droogtunnel zo uniek?
De Sormac droogtunnels zijn royaal gedimensioneerd, zodat de lucht nooit boven de 28°C hoeft te worden opgewarmd. Door het verdampende vocht blijft het product zeer koel. Bovendien wordt het product – wanneer gewenst – in het laatste deel van de droogtunnel teruggekoeld naar een temperatuur tot circa 3°C.
Doordat alle lucht in de droogtunnel blijft, wordt de temperatuur van de productieruimte niet beïnvloed en is geen extra ruimtekoeling nodig. En minstens zo belangrijk: omdat geen sprake is van luchtuitwisseling met de omgeving , blijft de lucht in de droogtunnel in microbiologisch opzicht veel schoner. En dat heeft een positief effect op het eindproduct!

Hoe onderscheidt zich een luchtgedroogd product?
Een product dat in een droogtunnel tot ongeveer 1% aanhangend vocht gedroogd is, onderscheidt zich op veel manieren:

  • Het oogt fris en aantrekkelijk;
  • In het koelschap condenseert geen water in de verpakking;
  • Het product is zowel fysiologisch als microbiologisch in een betere conditie: met als resultaat een langere houdbaarheid van enkele dagen.

Kent een droogtunnel louter voordelen?
Voor een superieur product moet men iets over hebben. Een nadeel is dat het energieverbruik van een droogtunnel hoger ligt dan bij een centrifuge. Daarnaast vergt de tunnel meer ruimte en een hogere investering.  Een verwerker moet daarom afwegen of zijn product een dergelijke hoogwaardige droging nodig heeft en of zijn klant bereid is om een meerprijs te betalen voor een beter product.

 

It seems that you are visiting the website from the USA.
Would you like to visit our American website?

Stay on our international website »